Általános Iskola

Jelenleg inzézményegység szerint tallóz...

 

A 2022-2023. tanév kezdetével kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A tanévnyitó Veni Sancte ünnepséget a magas tanulói létszámra való tekintettel, a tavalyi évhez hasonlóan az alábbiak szerint tartjuk meg:

Az alsó tagozatos diákoknak illetve az általános iskolás 5-8. osztályos tanulóknak 2022. augusztus 31-én (szerdán) 16 órakor kezdődik a Veni Sancte szentmiséje a szombathelyi Székesegyházban. Az elsős kisdiákokat az idén is az egyik szülő kíséri be a templomba a szentmise kezdetén. A részletekről majd a tanítók tájékoztatják a kedves Szülőket.

 

A gimnazista diákjaink (5-12. évfolyam) Veni Sancte szentmiséje és tanévnyitó ünnepsége az első tanítási napon, 2022. szeptember elsején (csütörtökön) lesz az első tanítási órában. Kérjük gimnazista diákjainkat, hogy az első tanítási napon ünnepi ruhában érkezzenek!

 

A 2022-2023-as tanév első tanítási napja: 2022. szeptember 1.

Érkezés a szokott időben, legkésőbb 7:30-ig. Az első tanítási napon a felső és a gimnáziumi tagozat osztályaiban az 1-4. órában osztályfőnöki órát tartunk. Az alsó tagozaton a napközi, valamint az 5-8. évfolyamon a tanulószoba már az első tanítási naptól lesz.

A szülők által megrendelt füzetcsomagokat az Írókéz Thököly Imre utcai (Thököly I. u. 36.) üzletében vehetik át. A tankönyveket minden tanuló az első tanítási napon az előzőleg leadott, tavaszi megrendelés szerint kapja majd meg, az esetleges változtatásra az első tanítási héten lesz lehetőség.

Kérjük, hogy a reggeli és a délutáni órákban iskolánk parkolóját csak nagyon indokolt esetben használják, hiszen az udvaron található parkolóhelyek elsősorban az intézményünkben dolgozók számára fenntartott helyek!

A további tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket iskolánk honlapján, illetve a Facebook/Brenner Iskola Faliújság oldalon is.

 

Az iskolavezetés

Füzetcsomagok

Tisztelt Szülők!

A szülők által májusban megrendelt füzetcsomagokat az Írókéz Thököly Imre utcai (Thököly I. u. 36.) üzletében vehetik át 2022. augusztus 1-jétől a nyitvatartási időben.

Aki nem rendelt füzetcsomagot, de mégis szeretne hozzájutni, az üzletben kérésre összeállítják.

Az iskolavezetés

Szent Gellért-díjat kapott két brenneres pedagógus

Június 29-én a szombathelyi Brenner-iskola tornatermében gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények dolgozói év végi hálaadásra, találkozóra, kötetlen beszélgetésre.

Itt adta át Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök a kiemelkedő szakmai munkát végző dolgozóknak a Szent Gellért-díj arany fokozatát.

Iskolánk díjazottjai:

Vida Mária, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium tanára, a természettudományi munkaközösség vezetője

Vida Mária gimnáziumi tanulmányait Kőszegen a Jurisich Miklós Gimnáziumban folytatta, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karának matematika-fizika szakán szerzett pedagógus oklevelet 1982-ben.

1997-től a Püspöki Általános Iskola tanára. Szakmai munkájának elismeréseként 2002-től a természettudományi munkaközösség vezetője. Mária 40 éves pedagógus pályafutása során mindig nagy hangsúlyt fektetett a matematika és fizika tárgyak iránt érdeklődő diákok tehetségének gondozására. Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő versenyeredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét. Az elmúlt években rendszeresen jutottak tanítványai a Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntőjébe. Kiemelkedő eredményeket értek el a teljesség igénye nélkül: a Dugonics András Matematikaversenyen, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, az Alapműveleti Matematikaversenyen, a komplex természettudományi versenyeken. Szívesen ismerteti meg tanítványait a csillagászat érdekes tudományával és a fizikai kísérletek izgalmas világával. Nagy energiával törekszik a természettudományok népszerűsítésére. Projektnapokat, fizikai bemutató kísérleteket és több mint 10 esztendeje tanév végi természettudományi napközis tábort szervez az érdeklődő diákok számára. Felkérésre vállalkozott szakköröseivel fizikai kísérletek bemutatására a Szombathelyi Televízióban az „Egyszerűen nagyszerű” műsor keretében.

Az oktatás mellett nagy figyelmet fordít a diákok személyiségének formálására, amelyet 2018-ig osztályfőnökként is precízen végzett. Keresztény szellemben neveli tanítványait, életvitelével példát mutat. Mária lelkiismeretes, pontos munkájával, kiemelkedő szakmai tevékenységével öregbíti iskolája jó hírnevét, növeli ismertségét, elismertségét. Szakmai munkájával sokat tesz a természettudományok népszerűsítéséért. Nevelő-oktató munkája példaértékű.

A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos pedagógusát, természettudományi munkaközösségének vezetőjét, Vida Máriát kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesítette.

 

Englert Zsolt, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója

Englert Zsolt tanár, iskolaigazgató 1994-ben a Miskolci Egyetemen mérnöktanári képesítést szerzett, amit 1998-ban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kibővített matematika szakkal. 1998-tól 2007-ig a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium tanára, majd igazgatója. 2003-ban megszerezte a közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2010-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen okleveles pedagógia tanári képesítést szerzett. 2007. augusztus 01-től dr. Veres András megyéspüspök úr felkérésére a szombathelyi Püspöki Általános Iskola igazgatója, majd 2008. szeptember 01-től az összevont Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Magas szakmai, pedagógusi és vezetői tudással vezeti az intézményt. 2012 szeptemberétől kezdeményezésére bővült az intézmény a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzéssel. Igazgató Úr mind szakmailag, mind emberileg meghatározó egyéniség az oktató- nevelő munkában. Az összevont intézmény vezetőjeként és tanáraként bizonyságot ad szakmai rátermettségéről. Nyugodt, kiegyensúlyozott, ugyanakkor határozottsággal bíró személyisége nagy hatással van kollégáira, a diákokra és a szülők közösségére egyaránt.

A Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium vezetőjét, Englert Zsoltot igazgató urat kiemelkedő és példamutató szakmai munkásságáért a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesítette.

Szívből gratulálunk!

Forrás: Szent Gellért-díjak átadása Szombathelyen – Szombathelyi Egyházmegye (martinus.hu)

 

^